Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.
Satış Sözleşmesi Gülaçtı Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş ile Müşteri arasındaki yapılan alışverişin satış sözleşmesidir.

Madde - 1
İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satısını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürününn satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde - 2
SATICI BİLGİLERİ
Gülaçtı Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş
Alemdar Mah. Prof. K. İsmail Gürkan Cad. No: 20-22 Cağaloğlu - Fatih / İstanbul

Madde - 3
ALICI BİLGİLERİ 
Tüm üyeler: Gülaçtı Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş firmasının e-ticaret mağazası gulactistore.com' a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

Madde - 4
SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:
Mal/Ürün veya Hizmetin;
Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, satıcıya ait online satış sitesinde belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

Madde - 5
GENEL HÜKÜMLER
5.1 - Alıcı, Madde 4'de belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile herbir ürün için Alıcı'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.
5.3 - Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
5.4 - Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözlesmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6 - Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 (üç) işgünü içinde Satıcı'ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri Alıcı'ya aittir.
 5.7 - Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözlesme konusu ürünün varsa emsali ile değistirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde, Satıcı 7 (yedi) gün içinde Alıcı'ya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın Alıcı'nın hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile Alıcı'ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
5.8 - Alıcı ve/veya Alıcı'nin teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılmasi için ilgili ürün veya ürünler Satıcı'ya, Alıcı tarafının teslim aldığı tarihten baslayarak 7 (yedi) gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri Satıcı tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 (yedi) günlük sürenin dolması halinde, Alıcı teslim almış olduğu ürünü ilgili servise götürmek zorundadır.
5.9 - İş bu sözlesme, Alıcı tarafindan elektronik olarak onaylandiktan (üyelik gerçeklestirikdikten sonra) gulactistore.com adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

Madde - 6
CAYMA HAKKI:
Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde Satıcı'ya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kisiye veya Alıcı'ya teslim edilen ürünün Satıcı'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedelinin Alıcı'nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için Satıcı ilgili banka nezdinde girisimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcı'ya aittir. 

Madde - 7
YETKİLİ MAHKEME:
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı'nın veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanmasI durumunda, Alıcı iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

Whatsapp Destek Hattı x İletişime geçmek için hemen tıklayınız Tıklayınız
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.